Moniuszko w dziecięcej wyobraźni i sercach najmłodszych

Przebieg i podsumowanie konkursu

„MONIUSZKO W MAZOWIECKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”

realizowanego metodą projektu pod nazwą „Moniuszko w dziecięcej wyobraźni i sercach najmłodszych” organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim – Operą Narodową. 

Projekt edukacyjny w ramach konkursu  „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach” realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej w Natolinie przez dzieci 4, 5 i 6 letnie z oddziałów przedszkolnych. Okazał się wspaniałą okazją, by wyłonić wśród wychowanków talenty muzyczne, zachwycić się ogromnym zainteresowaniem muzycznym i plastycznym oraz dostrzec możliwości aktywnych i twórczych działań dzieci niezależnie od ich uzdolnień.

Więcej o przebiegu i realizacji projektu.