Drodzy SKO – wicze i uczniowie naszej szkoły!!!

Drodzy SKO – wicze i uczniowie naszej szkoły!!!

14 stycznia 2020 r. mija 85 rocznica objęcia kuratelą SKO

przez Pocztową Kasę Oszczędności czyli dzisiejszy PKO Bank Polski.

Z tej okazji nasza szkoła ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem
„Nowa okładka książeczki SKO na 85 – lecie SKO”

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VI.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas I –III

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI

Zadaniem uczniów jest wykonanie projektu okładki książeczki SKO /przód i tył okładki/. Praca powinna być wykonana w formacie 11 cm/15 cm / po złożeniu/ dowolną techniką plastyczną / bez użycia materiałów sypkich i plasteliny/ i musi zawierać dowolny element SKO lub PKO.


Warunki uczestnictwa:
– praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu;
– każda praca powinna posiadać w środku metryczkę: imię, nazwisko uczestnika, klasę, nazwę i dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy,
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna SKO;
– każda szkoła może zgłosić max 5 prac w każdej kategorii;
– każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska
oraz nazwy jego szkoły na stronie internetowej i blogu organizatora;
– udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac, które przechodzą na własność organizatora.

Prace należy przesłać na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie
Natolin 59
26-613 Radom 15
gm. Jedlnia Letnisko
woj. mazowieckie
Z dopiskiem „Konkurs SKO”

Termin składania prac:
– prace należy przesłać do dnia 14 stycznia 2020r. /decyduje data stempla pocztowego/;
– rozstrzygniecie konkursu odbędzie się pod koniec stycznia 2020 r.

Podsumowanie konkursu:
– prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora;
– z przebiegu pracy Komisji zostanie sporządzony protokół;
– Komisja wyłoni trzech laureatów /I, II, III miejsce/ w każdej kategorii wiekowej;
– Komisja może przyznać też po 2 wyróżnienia w każdej kategorii;
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą:
– lista nagrodzonych uczestników konkursu oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie szkoły i na blogu SKO – Natolin         https://www.szkolneblogi.pl/blogi/psp-natolin/ pod koniec stycznia
lub na początku lutego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizator:
– Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy PSP im. Kornela Makuszyńskiego
w Natolinie
– PKO Bank Polski O/II w Radomiu ul. Traugutta

Cel konkursu:    
rozwijanie u dzieci aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności
– rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych i umożliwienie osiągnięcia sukcesu
– pielęgnowanie tradycji – uczczenie 85 rocznicy SKO

– promocja oszczędzania i przedsiębiorczości oraz Banku PKO BP

Życzymy powodzenia!!!!