Rekrutacja do klasy pierwszej

Na podstawie Zarządzenia nr 8/2023 Burmistrza Jedlni – Letniska z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlnię-Letnisko na rok szkolny 2023/2024 przekazujemy harmonogram i wzory dokumentów, które należy składać w sekretariacie szkoły.

 

HARMONOGRAM

 

Klasa pierwsza szkoły podstawowej

 

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2023 r. –
17 marca 2023 r.
do godz. 15.00

24 kwietnia 2023r. –
5 maja 2023 r.
do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 marca 2023 r. –
24 marca 2023 r.

8 maja 2023 r. –
12 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2023 r. –
godz. 14.00

15 maja 2023 r. –
godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 marca 2023 r. –
7 kwietnia 2023 r.

16 maja 2023 r. –
23 maja 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

17 kwietnia 2023 r. godz. 14.00

26 maja 2023 r. godz. 14.00

6.

Procedura odwoławcza

Od 5 czerwca
 2023 r.

 

Załączniki