Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wydłużony termin rekrutacji do przedszkola i szkół podstawowych Informacje

Zarządzenie_Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dot. rekrutacji w roku 2020

Załączniki dla oddziałów przedszkolnych:

Załącznik nr 2 wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 3 potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie

Załączniki do pierwszej klasy:

Załącznik nr 1 -Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie