Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres:  pspnatolin@jedlnia.pl

Zarządzenie_Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko dot. rekrutacji w roku 2021

Załączniki dla oddziałów przedszkolnych:

Załącznik nr 2 wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 3 potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie

Załączniki do pierwszej klasy:

Załącznik nr 1 -Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej (dzieci spoza obwodu)

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie