Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej na adres:  pspnatolin@jedlnia.pl

Harmonogram dot. przyjęcia do oddziałów przedszkolnych

Harmonogram dot. przyjęcia uczniów klasy pierwszej

Załączniki dla oddziałów przedszkolnych:

Załącznik nr 1 Deklaracja

Załącznik nr 2 wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 3 potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie

Załączniki do pierwszej klasy:

Załącznik nr 1 -Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy pierwszej (spoza obwodu)

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 4 i 5 – oświadczenie