Ogłoszenia

 

 


 OGŁOSZENIE

W okresie ferii zimowych będą prowadzone zajęcia sportowe dla uczniów na sali gimnastycznej
w godzinach od 10:00 do 13:00.


Serdecznie zapraszamy na śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/ prawnych opiekunów według harmonogramu:

 

Wtorek (22 stycznia 2019r.): Klasa 4c, godz. 17:00

 

Środa (23 stycznia 2019r.) Czwartek (24 stycznia 2019r.)
klasa godzina sala klasa godzina sala
3 GA 16:30 12 4b 16:30 6
8 16:30 13 6a 16:00 15
7a 16:30 16 3b 16:30 3
7b 16:30 18 2a 16:30 1
6b 16:30 11 1a 17:00 2
5a 17:00 5 1b 16:00 2
5b 16:30 8      
5c 16:30 6      
4a 16:30 14      
3a 16:30 3      
2b 16:30 1      

 

Uwaga!!!!

Od 2 stycznia 2019r. opłata za jeden posiłek wynosi 6,00 zł.
Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi

108 zł (18 dni żywieniowych) od 02.01.2019r. do 25.01.2019r.

Proszę o potwierdzenie korzystania z posiłków osoby, które korzystają z posiłków co miesiąc!!!!!

Proszę o dokonanie wpłaty do dnia 21.12.2018r. w sekretariacie szkoły.

Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!

W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie (48-386-31-51) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)


Informujemy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych


Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018r. będą robione w szkole zdjęcia od godz. 7.30


Informujemy, że dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00


WARUNKI UBEZPIECZENIA w PSP w Natolinie

WARUNKI DO SPEŁNIENIA DLA POTRZEB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 


Ochrona danych osobowych

Uprzejmie prosimy Rodziców o zapoznanie się z powyższą klauzulą.

Opłata za jeden posiłek wynosi 5,10 zł.
Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 102,00 zł (20 dni żywieniowych)
od 05.11.2018r. do 30.11.2018r.

Osoby chętne do korzystania z powyższej oferty proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 29.11.2018 r. w sekretariacie szkoły.
Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!
W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie (48-386-31-51) lub osobiście w sekretariacie szkoły.
(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)