Ogłoszenia


Informujemy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych


Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018r. będą robione w szkole zdjęcia od godz. 7.30


Informujemy, że dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00


WARUNKI UBEZPIECZENIA w PSP w Natolinie

WARUNKI DO SPEŁNIENIA DLA POTRZEB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 


Ochrona danych osobowych

Uprzejmie prosimy Rodziców o zapoznanie się z powyższą klauzulą.

Opłata za jeden posiłek wynosi 5,10 zł.
Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 102,00 zł (20 dni żywieniowych)
od 05.11.2018r. do 30.11.2018r.

Osoby chętne do korzystania z powyższej oferty proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 29.11.2018 r. w sekretariacie szkoły.
Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!
W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie (48-386-31-51) lub osobiście w sekretariacie szkoły.
(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)