Ogłoszenia


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

18.06.2019 (wtorek) godz. 16.00 – klasy VII,VIII i 3 gimnazjum – sala gimnastyczna

19.06.2019 (środa) –     godz. 8.00 – Masza Św.

                                          godz. 9.00 – oddziały przedszkolne

                                                                 klasy IV- VI – sala gimnastyczna

                                                                 klasy I-III – w salach lekcyjnych


Rekolekcje Wielkopostne 1, 2, 3 kwietnia 2019r.

9.00 – nauka dla uczniów klas 0 – 3 PSP

10.00 – nauka dla uczniów klas 4 – 6 PSP

11.00 – nauka dla uczniów klas VII – VIII PSP i gimnazjum

16.00 – nauka dla uczniów klas 0 – 6 PSP

17.00 – nauka dla uczniów klas VII – VIII PSP i gimnazjum

Zajęcia opiekuńcze na świetlicy w czasie rekolekcji będą prowadzone  w godz. 7.00 – 15.30. Odwóz dla uczniów korzystających ze świetlicy o godz. 16.00

Dowozy w dniach 1, 2, 3 kwietnia 2019r. (uczniowie są dowożeni pod kościół). Dzieci korzystające ze świetlicy prowadzone będą na nauki rekolekcyjne przez wyznaczonych nauczycieli.

8.25 S.B. 8.30 R.Sz. 8.32 R. 8.40 S.K. 8.42 S. 8.45 S.G.
9.25 S.B. 9.30 R.Sz. 9.32 R. 9.40 S.K. 9.42 S. 9.45 S.G.
10.20 S.B. 10.30 R.Sz. 10.32 R. 10.40 S.K. 10.42 S. 10.45 S.G.

Odwóz zorganizowy jest po zakończeniu każdej nauki rekolekcyjnej.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego Oa i Ob mają zajęcia od 7.00 do 12.00. Dowóz dzieci do szkoły:

6.40 SB      6.50 R.Sz.    6.52 R     7.00SK    7.02 S    7.07 SG   

Odwóz około godziny 11.55

Na nauki popołudniowe uczniowie przychodzą we własnym zakresie.


UWAGA!!!

Organizacja I Dnia Wiosny (21.03.2019r. czwartek)

Dzień Sportu Szkolnego 

Oddziały przedszkolne i klasy I – III zgodnie z zaplanowanymi przez nauczycieli zajęciami.

8:00 – 10:00 klasy IV – V zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (unihokej, tenis stołowy).

10:30 – 12:30 – klasy VI – VIII i gimnazjum zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (siatkówka, tenis stołowy).

Za organizację zajęć sportowych odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy klas oraz nauczyciele przyporządkowani do opieki poszczególnych klas.

Dowozy 

6.40 SB,     6.50 R Sz,      6.52 R,      7.00 SK,      7.02 S,      7.07 SG

7.30 SB,      7.40 R Sz,      7.42 R,      7.50 SK,     7.52 S,     7.57 SG

9.15 SB,     9.25 R Sz,        9.27 R,       9.35 SK,     9.37 S,     9.42 SG

Odwozy

10.10,    10.50,    11.55,   12.35,    15.20


 OGŁOSZENIE

W okresie ferii zimowych będą prowadzone zajęcia sportowe dla uczniów na sali gimnastycznej
w godzinach od 10:00 do 13:00.


Serdecznie zapraszamy na śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/ prawnych opiekunów według harmonogramu:

 

Wtorek (22 stycznia 2019r.): Klasa 4c, godz. 17:00

 

Środa (23 stycznia 2019r.) Czwartek (24 stycznia 2019r.)
klasa godzina sala klasa godzina sala
3 GA 16:30 12 4b 16:30 6
8 16:30 13 6a 16:00 15
7a 16:30 16 3b 16:30 3
7b 16:30 18 2a 16:30 1
6b 16:30 11 1a 17:00 2
5a 17:00 5 1b 16:00 2
5b 16:30 8      
5c 16:30 6      
4a 16:30 14      
3a 16:30 3      
2b 16:30 1      

 

Uwaga!!!!

Od 2 stycznia 2019r. opłata za jeden posiłek wynosi 6,00 zł.
Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi

108 zł (18 dni żywieniowych) od 02.01.2019r. do 25.01.2019r.

Proszę o potwierdzenie korzystania z posiłków osoby, które korzystają z posiłków co miesiąc!!!!!

Proszę o dokonanie wpłaty do dnia 21.12.2018r. w sekretariacie szkoły.

Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!

W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie (48-386-31-51) lub osobiście w sekretariacie szkoły.

(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)


Informujemy, że dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych


Informujemy, że w dniu 14 listopada 2018r. będą robione w szkole zdjęcia od godz. 7.30


Informujemy, że dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00 – 16.00


WARUNKI UBEZPIECZENIA w PSP w Natolinie

WARUNKI DO SPEŁNIENIA DLA POTRZEB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

 


Ochrona danych osobowych

Uprzejmie prosimy Rodziców o zapoznanie się z powyższą klauzulą.

Opłata za jeden posiłek wynosi 5,10 zł.
Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 102,00 zł (20 dni żywieniowych)
od 05.11.2018r. do 30.11.2018r.

Osoby chętne do korzystania z powyższej oferty proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 29.11.2018 r. w sekretariacie szkoły.
Po tym terminie opłaty nie będą przyjmowane!!!
W przypadku choroby dziecka istnieje możliwość odliczeń za obiad, warunkiem jest zgłoszenie nieobecności telefonicznie (48-386-31-51) lub osobiście w sekretariacie szkoły.
(Obowiązuje zasada dziś – na jutro)