Nauczyciele

Dyrekcja: mgr Leszek Pożyczka – dyrektor

                 mgr Beata Baryłka – z-ca dyrektora

Nauczanie przedszkolne
mgr Lucyna Kapustamgr Anna Kozik
Nauczanie wczesnoszkolne
mgr Agnieszka Chrzanowska
mgr Justyna Fliszkiewicz
mgr Joanna Królicka
mgr Ewa Mąkosa
mgr Anna Suchowska
mgr Paulina Szwarc-Szczepanik
mgr Ewa Wikalińska
mgr Monika Wilczyńska
Język polski

mgr Beata Baryłka

mgr Aneta Łazuk

mgr Dorota Nowak-Trzaskoma

mgr Małgorzata Rochowska

mgr Edyta Wiosna

Matematyka

mgr Kamila Rozwadowska

mgr Bożena Seweryn

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

mgr Izabela Tabor

Język angielski

mgr Ewa Jarzyńska

mgr Marzena Kamińska

mgr Klaudia Kasprzak

Języka niemiecki

mgr Katarzyna Iwańska

Historia

mgr Beata Baryłka

mgr Maria Trzos

WOS

mgr Maria Trzos

Biologia

mgr Joanna Ludwińska

mgr Leszek Pożyczka

Geografia

mgr Ewa Fundowicz

Przyroda

mgr Ewa Fundowicz

mgr Joanna Ludwińska

Fizyka

mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska

Religia

mgr Iwona Chrząstowska

ks. Dariusz Olender

Informatyka
mgr Marzena Kamińskamgr Iwona Syta
Chemia

mgr Izabela Tabor

Muzyka

mgr Małgorzata Marglewska

Wychowanie Fizyczne

mgr Agnieszka Bińkowska

mgr Katarzyna Kalisiak

mgr Krzysztof Malczewski

Zajęcia artystyczne

mgr Małgorzata Marglewska

mgr Małgorzata Szpak

Plastyka

mgr Małgorzata Szpak

WDŻ i EDB
mgr Agnieszka Tkaczyk-Żylińska
Świetlica

mgr Edyta Mąkosa

mgr Małgorzata Gawor