Aktualności 2019/2020 LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Rok szkolny 2019/2020


Opiekunki:

Anna Suchowska, Ewa Wikalińska
i Agnieszka Chrzanowska/ Paulina Szwarc-Szczepanik
klasy O-III

Ewa Fundowicz, Izabella Tabor, Agnieszka Tkaczyk – Żylińska klasy IV – VIII