Aktualności 2019/2020 LOP

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Rok szkolny 2019/2020


Opiekunki:

Anna Suchowska, Ewa Wikalińska
i Agnieszka Chrzanowska/ Paulina Szwarc-Szczepanik
klasy O-III

Ewa Fundowicz, Izabella Tabor, Agnieszka Tkaczyk – Żylińska klasy IV – VIII


                   Dzień Drzewa

10 października 2019 r. tradycyjnie obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Drzewa. Tym razem akcja odbyła się pod hasłem „Drzewa dla klimatu”. Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, na  których pogłębiali wiedzę o drzewach, ich znaczeniu w życiu człowieka i środowiska. Odbyły się także projekcje filmów i zajęcia plastyczno – techniczne. Prace, które wykonały dzieci wykorzystano do stworzenia wystawy pt. „Jesienne drzewo”.

Zachęcamy też wszystkich do sadzenia drzew.
Nasze drzewa to wspólne dobro!!!
Sadźmy drzewa!!!!!


          Zasłużeni dla środowiska      

Okręg Radomski LOP uhonorowany.

3 października 2019 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia honorowych odznak „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”.
Wśród licznych odznaczonych znalazła się  nauczycielka z naszej szkoły – opiekun SK LOP
p. Anna Suchowska,
która odebrała odznakę z rąk Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


                 Jesienne obserwacje

Członkowie SK LOP chętnie uczestniczą w licznych spacerach i wycieczkach przyrodniczych. Tym razem była to wycieczka jesienna, podczas której uczniowie „tropili jesień” i zbierali jesienne okazy przyrodnicze.

  To była bardzo ciekawa wyprawa.


                        Sprzątanie Świata 2019!

Tegoroczna 26 edycja akcji Sprzątanie Świata 2019 przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy- zmieniamy!”
Nasze działania rozpoczęły się od zajęć edukacyjnych podczas których, odbyły się projekcji filmów ekologicznych i pogadanki
na temat „Co można zrobić, żeby było mniej odpadów?”, zajęć plastycznych poświęconym plakatom. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach związanych z nauką segregowania odpadów i warsztatach, na których uczyli się „robić coś z niczego”
np. pompony z foliowych toreb, czy bransoletki z resztek materiałów. Warsztaty przygotowali uczniowie z klas starszych: 8 a  i 7 pod kierunkiem pani Agnieszki Żylińskiej i Ewy Fundowicz. Na zajęciach technicznych uczniowie klas młodszych zmieniali odpady w rzeczy użyteczne np. doniczki do kwiatów, zabawki. Starsi uczniowie porządkowali też tereny wokół szkoły i okolice Natolina.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w naszej szkolnej akcji.


              Witamy w nowym roku szkolnym wszystkich członków naszego koła
i zapraszamy do wspólnych działań na rzecz naszego środowiska! Zacznij od dziś! Weź udział w akcji „Sprzątanie Świata 2019!”

Zaczynamy już 20 września 2019 r.