Podziękowania

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w akcję oddawania krwi dla chorego ucznia naszej szkoły.

Wyrazy wdzięczności składamy:

Prezesowi Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu panu Markowi Kiciorowi;

Klubowi HDK-PCK przy MPK Radom i jego prezesowi panu Andrzejowi Leszczyńskiemu;

Klubowi HDK-PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu, prezesowi klubu p. Sławomirowi Tarabaszowi oraz koordynatorowi p. Konradowi Szymańskiemu;

Klubowi HDK-PCK przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu „Nadzieja”, prezesowi klubu p. Mirosławowi Szymańskiemu;

Klubowi HDK-PCK przy Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu, prezesowi klubu p. Andrzejowi Obuchowi.