Informacja dla rodziców dotycząca strajku nauczycieli

Szanowni rodzice. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Natolinie informuje, że nauczyciele naszej szkoły podjęli decyzję o przystąpieniu do strajku od dnia 08.04.2019r. Przystąpienie do strajku oznacza, że strajkujący nauczyciele nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych.