Kolejny sukces SKO

SKO zdobywa nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie SKO Blog Miesiąca – edycja styczniowa. Gratulujemy !!! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!