Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na śródroczne spotkania informacyjne dla rodziców/ prawnych opiekunów według harmonogramu:

 

Wtorek (22 stycznia 2019r.): Klasa 4c, godz. 17:00

 

Środa (23 stycznia 2019r.) Czwartek (24 stycznia 2019r.)
klasa godzina sala klasa godzina sala
3 GA 16:30 12 4b 16:30 6
8 16:30 13 6a 16:00 15
7a 16:30 16 3b 16:30 3
7b 16:30 18 2a 16:30 1
6b 16:30 11 1a 17:00 2
5a 17:00 5 1b 16:00 2
5b 16:30 8      
5c 16:30 6      
4a 16:30 14      
3a 16:30 3      
2b 16:30 1