Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018

12 października 2018r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prowadzący powitali zaproszonych gości, m.in. Wójta gminy Jedlnia- Letnisko- Pana Piotra Leśnowolskiego, przedstawicieli Rady Rodziców- Panią Różę Lewandowską i Panią Edytę Mąkosę, proboszcza tutejszej parafii- ks. Dariusza Olendra oraz emerytowanych nauczycieli. Nie zabrakło Grona Pedagogicznego na czele z Dyrektorem Szkoły- Panem Leszkiem Pożyczką i Panią Dyrektor- Beatą Baryłką oraz pracowników obsługi.

Uczniowie podkreślili istotę Święta, które przypada na 14 października słowami:

„Poeta mówił o wartości jednego dnia darowanego drugiemu człowiekowi. Państwo darujecie nam tych dni o wiele więcej. Życzymy Państwu przede wszystkim wspaniałych uczniów, pogody ducha i pomyślności w życiu osobistym”

Głos zabrali zaproszeni goście, a Dyrektor Szkoły przypomniał zebranym historię obchodzonego święta. Podkreślił również, jak ważna i odpowiedzialna jest praca nauczyciela, że jest on przewodnikiem po wiedzy w dzisiejszym świecie. Pan Dyrektor dziękował nauczycielom za cierpliwość i wyrozumiałość, za atmosferę jaka panuje w szkole oraz życzył pomysłów, dzięki którym szkoła staje się atrakcyjniejsza.

W dalszej części nastąpiło wręczenie nagród Dyrektora pracownikom szkoły, rozstrzygnięcie konkursu „I my też byliśmy uczniami…”- zwyciężczynią okazała się uczennica klasy 8- Julia Tokarska (to ona ma najlepsze oko w rozpoznawaniu nauczycieli z lat szkolnych) oraz akademia przygotowana przez Panią Dorotę Nowak i Panią Małgorzatę Gawor.